სარემონტო კომპანია

RINOX CARD

რინოქს ქარდი არის რინოქსის ფასდაკლების ბარათი, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მიიღონ ფასდაკლება სხვადასხვა მაღაზიებში

ბარათი გადაეცემათ რინოქსის მომხმარებლებს და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ბარათზე დატანილი მოქმედების ვადის პერიოდში

rinox-carddd

რინოქს ქარდის წარდგენით მომხმარებლები  ფასდაკლებას მიიღებენ შემდეგ მაღაზიებში : 

RINOX CARD

რინოქს ქარდი არის რინოქსის ფასდაკლების ბარათი, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მიიღონ ფასდაკლება სხვადასხვა მაღაზიებში

ბარათი გადაეცემათ რინოქსის მომხმარებლებს და მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ბარათზე დატანილი მოქმედების ვადის პერიოდში

rinox-carddd

რინოქს ქარდის წარდგენით მომხმარებლები  ფასდაკლებას მიიღებენ შემდეგ მაღაზიებში : 

jotun card
espano card
qebul card
Veneto card
vitra card
ND card
chill card
jao card
jotun card
espano card
qebul card
Veneto card
vitra card
ND card
chill card
jao card
ka_GEGeorgian